بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

22 مهر 1394 - 09:21

کاندیداهای احتمالی شهرستان میانه در انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی

با نزدیک شدن به ایام انتخابات لیست احتمالی کاندیدهای مجلس شورای اسلامی در شهرستان میانه منتشر شده است.

 
 
16 شهریور 1394 - 04:49

تحلیلی برکاندیدا های احتمالی مجلس و واکاوی فضای انتخاباتی شهرستان میانه

در این یادداشت نگاهی به فضای سیاسی و شهرستان میانه در انتخابات مجلس آینده خواهیم داشت و در خصوص نامزدهای احتمالی و کسانی که اعلام آمادگی کردند مطالبی ارائه خواهد شد.