علل شکل گیری فتنه بر علیه نظام اسلامی

منصور بشارت طی یادداشتی در پایگاه اطلاع رسانی میانا نوشت: در زمانه فتنه، به دلیل غبار آلودگی و آمیختگی حق و باطل، تشخیص ها سخت و مواضع شکننده می شود.لذا افراد با اندک اهمال و بی توجهی در معرض هلاکت قرار می گیرند.افتادن در دام گسترده دشمن و بازی در زمین رقیب،چندان دور از ذهن نیست.زمانه فتنه،زمان غلطیدن در هلاکت و افتادن در بلاهای سنگین و آلت دست شدن از سوی منافقان و مستکبران است،ای بسا آنان که صحنه های غم انگیز تاریخ را به وجود آوردندو روزی خود در به ثمر نشستن آن تلاش کرده اند وجان و مال خود را برای آن هزینه کرده اند، ولی در زمان فتنه اندو خته های عمر خویش و امت را بر باد فنا می دهند.

 

از این رو برای داشتن بصیرت و گذر از فتنه ها و بحران هایی که در جوامع و به ویژه در نظام اسلامی کشور ما اتفاق می افتد لازم است که زمینه های به وجود امدن فتنه توسط دشمنان را بشناسیم و اهداف دشمن را از این اقدام تجزیه و تحلیل نماییم.یقینا شناخت اهداف و زمینه های فتنه و بحران کمک شایانی به شناخت حقیقت و تصمیم گیری درست را به جامعه ارائه خواهد داد و موجب آشکار شدن توطئه دشمنان و شناخت اهداف انان و جلوگیری از آسیب دیدن ارزش ها و اهداف نظام اسلامی خواهد شد.

 

علل به وجود امدن فتنه و دشمنی:

دشمنان ملت و نظام،از شگرد ها و روش های مختلفی برای ضربه زدن و فتنه انگیزی استفاده می کنند که گاه متفاوت و متعارض از همدیگر هستند.دشمن برای رسیدن به مقاصد خود به انواع ابزارها و روش ها متوسل می شود،گاهی با جنگ ،گاهی با تحریم،گاهی با جنگ نیابتی و از همه اینها مهمتر راه اندازی شبهه و فتنه در درون نظام های سیاسی است که با این اقدام،بدنبال استحاله از درون و حق جلوه دادن اهداف شوم خود در داخل کشور هدف است.دشمن از  به علل و عوامل مختلف بدنبال راه اندازی فتنه در کشور های اسلامی به ویژه در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد که در زیر به چند علت به اختصار اشاره می گردد.

 

۱-عداوت و نیرنگ

تمام رفتار ها و گفتار های جریان فتنه و سران حیله گر آن نسبت به نظام اسلامی از روی خدعه و نیرنگ است. استکبار با خدعه و نیرنگ درصدد است تا با آلوده کردن فضا و تظلم خواهی فریب کارانه،گروهی از خواص و مردم را با خود همراه کنند و در راستای اهداف خود در آنجا سوء استفاده نمایند.از همین  جهت است که مقام معظم رهبری نسبت به توطئه دشمنان و در راس آن امریکا هشدار می دهند و مخصوصا خواص جامعه را توصیه می نمایند که در برابر فریب دشمن هوشیار باشند و دشمنی،دشمن را فراموش نکنند.دشمن به جهت خوی استبدادی و اسلام ستیزی خود بارها خباثت خود را با نظام اسلامی به اثبات رسانده و در این راه از هیچ گونه خدعه و نیرنگی دریغ نکرده است.

 

۲-قصد براندازی

مهم ترین و جدی ترین فعالیت دشمنان در مکر و فتنه،براندازی کامل نظام اسلامی است. به همین دلیل استکبار جهانی و منافقان و فتنه گران به براندازی سخت روی آوردند.این اقدامات در دهه اول انقلاب با راه اندازی جنگ،حمایت کامل تسلیحاتی و مالی از عراق در جنگ با ایران،ترور شخصیت های سیاسی و علمی و تاثیر گذار نظام اسلامی،از سوی آمریکا و دشمنان انقلاب اسلامی پیگیری شد.

اما پس از تحمل شکست های پی در پی و اذعان به ناکارآمدی این سیاست در سرنگونی نظام اسلامی،از دهه دوم انقلاب،جهت حرکت های تخریبی و براندازی خود را بسوی پروژه های نرم افزاری تغییر دادند.در براندازی نرم متغییرهای اجتماعی مانند آموزش،ایجاد شناخت و آگاهی نسبت به مسائل مختلف،بسیج عمومی و راه اندازی شبهه ها و فتنه های مختلف و حمایت از  عوامل داخلی همسو با سیاست دشمنان مورد توجه قرار می کیرد.راه اندازی فتنه های مختلف  به بهانه های واهی و دروغ مانند فتنه ۷۸و فتنه ۸۸ و حمایت از خواص همسو  از جمله این اقدامات دشمن می باشد.

 

۳-آمیختن حق و باطل

جریان فتنه بر تداوم راهبرد توطئه پیچیده تاکید دارد و با قصد ایجاد فتنه و گمراه کردن مردم وارد میدان می شود.اینان با آمیختن حق و باطل و ایجاد تردید ،اصل نظام را در معرض تهاجم قرار می دهند. بنابراین یکی از عوامل انحراف جامعه این بود که سران فتنه اجازه نداند مردم به درستی حق و باطل را بشناسند و  حق و باطل را بصورت مشترک نشان دادند و از الفاظ مبهم و غیر شفاف استفاده کردند تا مردم در گمراهی و حیرت باقی بمانند و آنان بتوانند از گمراهی مردم سوء استفاده کنند.

 

۵-استفاده از ضعف ها

دشمنان همواره از ضعف امت اسلامی و تفرقه آنان و فرصت های غیر قابل پیش بینی استفاده می کنندتا اهداف خود را در جامعه پیاده نمایند،چرا که در فضای تنهایی و تفرقه و نداشتن چشم بیداری که همه فرصت ها را رصد کند،جامعه رو به ضعف می رود و زمینه فتنه و مکر مهیا می شود.از جمله فرصت های غیر قابل پیش بینی که دشمن می تواند از آنان بهره ببرد می توان به ضعف ایمان و اعتقادی اهل جامعه،تفرقه و اختلاف،خواب خواص و خلل رابطه امت و حاکمیت اشاره نمود.

در شرایط فتنه انسان هایی هستند که به خاطر ضعف ها یا برخی اشتباهاتشان به دام دشمن می افتند.از این رو مقام معظم رهبری،همه فعالان سیاسی،مسئولان،صاحبان قدرت را به شدت انذار می دهند که نسبت به انحراف و فساد پذیری شخصی و ضعف های فردی حساسیت داشته باشند چرا که گاهی لغزش های کوچک انسان را به لغزش های بزرگ و بزرگ تر منتهی می کند.

 

۶-ابراز دلسوزی دشمن

دشمنان تلاش می کنند  مخالفان نظام در افکار عمومی طرفدار صلح و دوستی معرفی شوندو طرفداران نظام،اهل خشونت و جنگ طلبی،اما در همان حال در پشت پرده این مخالفان نظام هستند که دست به خشونت می ز نند.قران کریم یکی از شگرد های منافقان را گرفتن ژست خیر خواهانه و شعار های خوب و جذاب می داند.

نظام سلطه همواره با ژست انسان دوستانه و خیر خواهانه در مسائل ملت ها دخالت می کند و با نفاق و دو رویی و شعارهایی منافقانه در باب حقوق بشر و آزادی و دموکراسی خود را خیر خواه مردم جلوه می دهد.دشمن با استفاده از فرصت های بدست آمده و با بهر گیری از عوامل ساده لوح داخلی  اقدام به پیاده نمودن اهداف خود می نماید.مانند کاری که آمریکا در افغانستان،عراق،لبنان و یمن انجام داده است.ازاین رو دشمن همواره با پوشاندن اهداف اصلی و نفرت درونی،خود را مصلح جوامع اسلامی نشان داده است.

 

۷-اتهام زنی و شایعه پراکنی

شایعه پراکنی و پخش اخبار خلاف واقع در بین مردم به منظور تاثیر گذاری در افکار عمومی و مایوس کردن آنان از نظام اسلامی و تاریک جلوه دادن آینده از برنامه های حساب شده فتنه گران است.از این رو رسانه های استکبار جهانی به صورت شبانه روزی تلاش می کنند چهره نظام را مخدوش کنند تا مردم به گفتمان انقلاب بد بین گردند.

استحاله آرام و تدریجی نظام جمهوری اسلامی ایران در دستور کار آمریکا و هم پیمانان آن قرار دارد،آنان با تهمت زدن و ایجاد شایعه های فروان صحنه را آشفته می کنند و با فتنه انگیختن و بد دل کردن مردم نسبت به یکدیگر،بدنبال ایجاد اختلاف در بین مردم و  حاکمیت هستند تا از این طریق اهداف خود را دنبال نمایند.

فتنه انگیزان داخلی و عوامل نفوذی استکبار نیز با استفاده از همین ترفند شایعه سازی و دروغ پراکنی و حق جلوه دادن باطل به تضعیف نظام و جامعه اسلامی می پردازندکه نمونه بارز و مشخص ان فتنه ۸۸بود که عوامل داخلی دشمنان نظام  به بهانه های مختلف و دروغین اقدام به توطئه علیه کشور نمودندو اهداف دشمن را در کشور پیاده کردند که این کار باعث خشنودی دشمنان انقلاب و رنجش خاطر دوستان نظام شد.

با این حال و این همه توطئه و فتنه های دشمنان علیه نظام اسلامی،بر مردم و مسولین لازم است که در برابر این توطئه ها هوشیار باشند و با سیری در گذشته و تاریخ از سرنوشت اقوام بی بصیرت عبرت گیرند و بدانند که بی بصیرتی و عدم آگاهی و به تعبیر مقام معظم رهبری عدم عمل به هنگام چه برسر مسلمانان و جوامع اسلامی آورده است.ماجرای حکمیت در جنگ صفین،صلح امام حسن(ع) و قیام امام حسین(ع) و وقایع دوران زندگی دیگر ائمه معصومین گویای بی بصیرتی مردمان به ویژه خواص زمانه می باشد که باعث ضربه خوردن حکومت اسلامی و افتادن حکومت اسلامی به دست مفسدان گردید.

از آنجا که سیاسیت های شیطانی در عصر ما بیش از هر زمان دیگری پیچیده و مرموز است،آمیزش حق و باطل نیز مکانیسمی پیچیده پیدا کرده است و سیاست مداران بزرگ دنیا،چنان خواسته های نامشروعان را در پوسته ای از حق می پوشانند که تشخیص آن به آسانی ممکن نیست.عناوینی مانند حقوق بشر،عفو بین الملل،آزادی قلم وبیان،اعطای پناهندگی سیاسی و…همه از ابزار فریب عمومی اند و نگاهی به عملکرد دو گانه و چند گانه دشمنان  در پیاده کردن اصول به ظاهر انسانی در نقاط مختلف دنیا،شاهدی بر ادعای  دروغین آنان می باشد.

مهمترین مسله ای که در زمان فتنه،افراد جامعه را از افتادن در خطر هلاکت حفظ می کند و در مسیر حق استوار و ثابت قدم می دارد،شناخت حق است و برای شناخت حق ابتدا باید ملاک حق را شناخت.اگر مشاهده می شود که در فتنه ها بسیاری گمراه شده و راه فتنه را در پیش گرفته اند و به جبهه باطل می پیوندند و بسیاری نیز به خاطر شک و تردید سکوت اختیار کرده و نظاره گرند به خاطر این است که حق را نشناخته اند .علت بسیاری از انحرافات این است که اشخاص ملاک حق قرار می گیرند،در نتیجه با انحراف اشخاص از مسیر واقعی حق ،افراد دیگر هم دچار شبهه می شوند.در همین راستا حضرت علی (ع) می فرمایند:حق به واسطه اشخاص شناخته نمی شوند،خود حق را بشناسید به یقین پیروان آن را خواهی شناخت.(میزان الحکمه،ج۳،ص۱۵۶)

از این رو برای داشتن بصیرت و گذر از فتنه ها و بحران هایی که در جوامع و به ویژه در نظام اسلامی کشور ما اتفاق می افتد لازم است که زمینه های به وجود امدن فتنه توسط دشمنان را بشناسیم و اهداف دشمن را از این اقدام تجزیه و تحلیل نماییم.یقینا شناخت اهداف و زمینه های فتنه و بحران کمک شایانی به شناخت حقیقت و تصمیم گیری درست را به جامعه ارائه خواهد داد و موجب آشکار شدن توطئه دشمنان و شناخت اهداف انان و جلوگیری از آسیب دیدن ارزش ها و اهداف نظام اسلامی خواهد شد.

 

 

انتهای پیام/

 

همچنین ببینید

تنها سلاح مقابله با موانع نفوذ و فتنه، بصیرت است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از آذربایجان شرقی، محمد بیرامی با اشاره به حوادث و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *