تجلی ویژگی های بسیجی در آیات الهی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میانا، هنگامی که خداوند به پیامبران دستور جهاد داد، مردان بسیاری مخلصانه این ندا را اجابت کردند و در رکاب پیامبران با کفار و مشرکان جنگیدند.

۱- پایداری در راه خدا

قرآن کریم ویژگی هایی را برای مجاهدان در رکاب انبیاء بر شمرده که با دقت در آنها گویا در وصف بسیجیان این زمان سخن گفته است:

فَما وَهنوا لِما أصابَهُم فی سبیلِ الله(همان)

در برابر آن چه در راه خدا به آنان رسیده بود، سست و ناتوان نشدند

در میدان جنگ ، زخم خوردن ، کشته شدن و سختی های بسیاری فرا روی رزمندگان است. تحمل حوادث بسیار تلخ ،رنج ها

و مصیبت های فراوان ، در کوتاه مدت تا حدودی امکان دارد ، اما وقتی که جنگ طولانی شود به تدریج اراده ها ضعیف

می شوند و تحمل مشکلات نا ممکن جلوه می کند. با طولانی شدن جنگ ، از یک سوی فقر، ویرانی ، بیماری ، بی خانمانی و بی سرپرستی خانواده ها شیوع می یابد ، و از سوی دیگر ، رفته رفته توان رزمندگان تحلیل می رود و اراده آنان سست می شود

و احساس می کنند که دیگر توانایی جنگیدن در برابر دشمن را ندارند. اگر این حالت ادامه یابد در مقابل دشمن خضوع

می کنند و آماده تسلیم می شوند.

قرآن درباره کسانی که در رکاب انبیاء با دشمنان خدا می جنگیدند می فرماید:

فَما وهَنوا لما أصابَهُم فی سبیلِ اللهِ و ضَعُفوا وما استَکانوا     (همان)

ودر برابر آنچه در راه خدا به آنان رسید سستی نورزیدند و ناتوان نشدند و تسلیم دشمن نگردیدند

بدین ترتیبقرآن کسانی را می ستاید که ستارگان درخشان پیروزی از انبیاء بودند و با وجود طولانی شدن جنگ و پیش آمدن

مصیبت ها و رنج های فراوان ، اراده شان سست نمی شد و از خود ضعفی نشان نمی دادند و تسلیم طاغوت ها نمی گشتند.

قرآن به این گروه که در برابر مشکلات صبر کردند، بشارتی می دهد:

واللهُ یُحِبُّ الصّابرین     (همان)

خداوند کسانی را که اهل صبر و استقامت اند دوست می دارد

این پاداشی است که خداوند به بسیجیان و همه کسانی که در راه حق می کوشند، عطا می کند، ودر حقیقت چیزی بالاتر از دوست داشتن خداوند نمی توان تصور کرد. کسی را که او دوست بدارد، از تمام نعمت ها برخوردار خواهد بود.

۲- طلب آمرزش الهی

و ما کانَ قَولَهُم إلاَّ أن قالوا ربّنا اغفرلَنا ذنوبَنا و إسرافَنا فی أمرِنا       (آل عمران – 147)

یاوران انبیاء در برابر رنج ها و مصیبت ها می گفتند:« خدایا گناهان و زیاده رویهای ما را ببخش».

کسانی که در رکاب انبیاء بودند معصوم نبودند و لغزشهایی داشتند. قرآن از لغزشهایی که در انجام وظیفه صورت گرفته است، با

واژه «ذنوب» یاد می کند و لغزشهایی را که برخاسته از افراط و زیاده روی بوده «اسراف» می خواند. ایشان از خداوند می خواهند در برابر اینکه آنها تمام هستی خود را در راه او تقدیم کردند، خداوند نیز از افراط و تفریطهای ایشان چشم بپوشد.

۳- طلب ثبات قدم و نصرت از خداوند

مجاهدان ، مسیر هدایت را با تمام اُفت و خیزها و لغزشهای آن می پیمایند اما همواره نگران آن هستند که در ادامه راه ، شیطان فریبشان دهد و سست شوند و از مسیر هدایت منحرف گردند. از این روی ، پس از طلب آمرزش و جبران کاستی ها و لغزش ها

از خداوند می خواهند:

و ثَبِّت أقدامَنا وانصُرنا عَلَی القَومِ الکافِرین     (همان)

تا آنان را در این مسیر ثابت قدم بدارد، و در نهایت ، آرزویشان که پیروزی بر کفرو کافران است، تحقق یابد.

۴- محبّان و محبوبان خداوند

اگر ویژگی های را که قرآن برای یاوران انبیاء بر می شمارد از زمان بعثت پیامبر اکرم(ص) تا امروز دنبال کنیم ، مصداقی کامل تر

از بسیجیان این زمان نمی یابیم. هرچند در صدر اسلام گروههایی ازبهترین اصحاب و یاران پیامبر بودند که فداکارانه و از سر اخلاص تا آخر جنگیدند، یا ۷۲ نفر اصحاب سید الشهدا(ع) که به شهادت رسیدند، اما آیه می فرماید : ربّیون کثیر، یعنی رزمندگان

بسیار؛ بنابراین برای آیه مزبور مصداقی کامل تر از بسیجیان این عصر نمی توان یافت، و گویا این آیه در شأن آنان نازل شده است.

۵- تواضع با مومنان و سرسختی در برابر کافران

نشانه کسانی که خداوند عاشق آنان است و آنان نیز به او عشق می ورزند این است که در پیشگاه مومنان و طرفداران حق و حقیقت

خضوع و تواضع می کنند و هیچ عنادی با ایشان ندارند اما در برابر کفارو گردن کشان و کسانی که زیر بار حق نمی روند، سرسخت اند و هیچ خضوع و نرمشی از خود نشان نمی دهند:

أذلّه عَلَی المومنین أعزهٍ عَلَی الکافرین               (مائده – 54)

در برابر مومنان فروتن اند، و در برابر کافران سرسخت و قدرتمندند

بدین ترتیب قرآن برای کسانی که در آخرالزمان می آیند، چهارویژگی بر می شمارد. دو ویژگی باطنی است و کسی نمی تواند آنهارا تشخیص دهد: آنان عاشق خداوندند و نیز محبوب او، و این دو ویژگی رازی است میان آنان و پروردگارشان. آنان دو ویژگی ظاهری نیز دارند و آن اینکه با مومنان ، خاضع و فروتن اند، و در مقابل کفار ، سرسخت و غیرتمند.

با دقت در این ویژگی ها و نیز ویژگیهایی که برای رِبّیون آمده است ، در تاریخ اسلام مصداقی بهتر از بسیجیان این عصر نمی توان

یافت . البته باید توجه داشت که هرکس به نام بسیجی خوانده می شود، واجد همه این مراتب و ویژگیها نیست، اما وقتی مجموعه ای

به این عظمت را در نظر آوریم که این ویژگیها را در مراتب مختلفی از شدت و ضعف دارند، مصداق کاملی برای این آیات به شمار

می آیند.

۶- اتکا به قدرت الهی

از نظر بسیجیان ، قدرتمندترین قدرت های دنیا ، ضعیف اند، بعد از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا ،در سطح جامعه مطرح بودکه آمریکا می خواهد ناوهای جنگی خود را به خلیج فارس بیاورد و به ایران حمله کند. اما حضرت امام (ره) چنان با قدرت در برابر

آمریکا سخن می گفت که گویا این ابرقدرت هیچ قدرتی ندارد.

زمانی که تمام قدرت های بزرگ در مقابل انقلاب ایران موضع گرفته بودند و هنوز ارتش ، سپاه و بسیج منظمی شکل نگرفته بود،

امام خمینی (ره) با قدرت فرمودند:« آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند». مومنان در مقابل هیچ قدرت شیطانی ای خضوع نمی کنند؛

زیرا بر قدرت بی نهایت الهی تکیه دارند ؛ آنان قدرت خداوند را باور دارند و می دانند که خداوند، پیامبر(ص) ، امام حسین (ع) و

امام زمان (ع) رهایشان نمی کنند و یار ویاور آنان اند. چنین رزمندگانی از خداوند می خواهند:

و ثبِّت أقدامنا وانصُرنا عَلَی القَومِ الکافرین       (آل عمران – 147)

خدایا ما را ثابت قدم بدار و در مقابل کفار ما را یاری کن

یاری خداوند نیز در صورتی است که آنان به قدرت خداوند تکیه کنند . اگر به جای اتکا بر قدرت الهی به کثرت جمعیت ، تکنولوژی پیش رفته و کمک های خارجی تکیه کنند ، امداد الهی کم می شود ؛ زیرا امداد الهی در گرو ارتباط با خداست.

۷- پیوند با ولایت

تا هنگامی که مردم با ولایت فقیه و جانشین امام زمان(ع) پیوند داشته باشند، بسیاری از بلاها و عقوبت ها نازل نمی شود.

عراق با این که کشوری مسلمان است و شیعیان بسیار دارد، امروزه در وضعیت بسیار بدی به سر می برد. اما به راستی چرا این گونه

است؟!

زمانی که مرحوم آیت الله العظمی حکیم، حرکت خود را در عراق آغاز کرد، موقعیتی بهتر از قیام امام خمینی (ره) در ایران داشت.

ابتدا عشایر عراق ، همگی مطیع او بودند، اما براثر غلبه شهوات و دنیا پرستی ، کار به جایی رسید که آیت الله حکیم از نجف به بغداد

آمد و عشایر مسلمان را دعوت به مبارزه کرد، اما آنان اجابت نکردند ، و شاید همین رفتار مردم باعث شد که ایشان دق کند و از

دنیا برود. به این ترتیب آن نافرمانی از نایب امام زمان (ع) باعث شد که امروز مردم عراق دچار چنین وضعیتی شوند.

ولایت ، ریسمان سترگ بین خدا و ملت است . اگر مردم به پیمانی که با خدا و اولیای او بستند ، وفادار بمانند خداوند لغزش های

آنها را جبران می کند. اما اگر این پیوند قطع شود، از مکر الله ایمن نخواهند بود و نباید بر اساس پیروزی و نصرت الهی در گذشته،

خود را برگزیدگانی بپندارند که دیگر هیچ مصیبت و بلایی گریبان آنان را نمی گیرد.

 

نگارنده: امین عبدی 

انتهای پیام/

همچنین ببینید

تنها سلاح مقابله با موانع نفوذ و فتنه، بصیرت است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از آذربایجان شرقی، محمد بیرامی با اشاره به حوادث و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *