بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

1 اردیبهشت 1395 - 04:46

وعده و وعیدهای حذف پیامک‌های تبلیغاتی

آیا هجوم بی‌وقفه پیام‌های تبلیغاتی با شماره‌گیری #800 * به اتمام می‌رسد؟