بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

۱۷ آبان ۱۳۹۶ - ۰۸:۲۹

جمع آوری بیش از ۸ میلیارد ریال زکات در شهرستان میانه

مسئول زکات شهرستان میانه: از ابتدای سال 96 تا شش ماه ابتدای سال96 بیش از 8 میلیارد ریال زکات نقدی در این شهرستان جمع آوری شده است.