بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

15 آبان 1397 - 16:39

اولین کاروان دانش آموزی راهیان نور به مناطق عملیاتی شمالغرب کشور اعزام شد

بیش از 400 نفر از دانش آموزان متوسطه شهرستان میانه از مناطق عملیاتی شمالغرب کشور بازدید می کنند.