بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

۲۷ تیر ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۵

تحلیلی بر کودتای نافرجام در ترکیه

کودتای نافرجام در ترکیه در حالی به پایان رسید که کودتاگران در ابتدا دو پل رابط بین بخش های آسیایی و اروپایی استانبول را مسدود و همینطور هواپیماهای جنگی بر فراز آنکارا به پرواز درآمده و دیوار صوتی را شکستند.