بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

۱۳ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۲:۲۵

اصلاح طلبها کمیسیون های اقتصادی مجلس را نمی خواهند

شورای هماهنگی اصلاح طلبان در آخرین نشست خود که بعد از انتخابات هفتم اسفندها برگزارشد مقرر کرده است که کاندیداهای راه یافته از لیست اصلاحات به خانه ملت، به هیچ وجه برای به دست گرفتن کمیسیون های اقتصادی مجلس تلاش نکنند و عضو نشوند.