بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۰

سومین مرحله رزمایش مواسات در شهر میانه و ترک برگزار شد

بیش از 4000 بسته معیشتی در سومین مرحله از رزمایش مواسات و کمک مومنانه در بین نیازمندان میانه توزیع شد.