بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

۱۱ فروردین ۱۳۹۴ - ۰۷:۳۵

میانه شهری که جن ها در آن بسیار دیده شده است

شیخ بهایی در کتاب کشکول خود فرموده است : اهل دربند ،همچنین مردم میانه آذربایجان شرقی ،بسیار اجنه را مشاهده کرده اند.