بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۸:۳۲

حمایت از جبهه مقاومت توسط کارکنان سازمان تأمین اجتماعی آذرشهر

کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهرستان آذرشهر هرماه بخشی از حقوق خود را برای مدافعان حرم اختصاص دادند.