بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

۱۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۷

خرید کالای داخلی کمک به اقتصادکشور است

امام جمعه میانه بها دادن به اجناس داخلی و خوداری از خرید اجناس مشابه خارجی را عامل اصلی رونق چرخ اقتصادی کشور عنوان کرد.