بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۷

آغاز آبگیری پروژه اکولوژیکی دریاچه مصنوعی پارک بزرگ تبریز

با آغاز آبگیری پروژه اکولوژیکی دریاچه مصنوعی پارک بزرگ تبریز قرار است ۵۰۰ هزار متر مکعب آب در پشت سد این دریاچه ذخیره شود.