بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

۲۱ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۰

بعد از ساعت ۱۵:۰۰ هرگز ناهار نخورید!

اگر می خواهید وزنتان را کم کنید بهتر است بدانید که خوردن وعده نهار در ساعت مشخص آن، تاثیر زیادی روی کاهش وزن شما دارد