بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

۱۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۶

چشم فتنه های مختلف طراحی شده دشمن علیه نظام، توسط بسیج کور می شود

مسئول بسیج استادان آذربایجان شرقی در نشست سیاسی بسیج استادان شهرستان میانه بسیجیان را نگهبانان همیشه بیدار انقلاب عنوان کرد و گفت: بسیجیان، چشم فتنه های مختلف طراحی شده دشمن علیه نظام را کور می کنند.