بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

۹ دی ۱۳۹۳ - ۱۹:۱۳

طریقه خواندن نماز حاجت

از پیامبر گرامی اسلام(ص) روایت است که هر کس این نماز را در روز پنجشنبه بخواند و در آخر نماز در حالی که به سجده رفته است حاجت خود را از خداوند بخواهد، حاجتش حتی اگر جابجا شدن کوهها یا نزول باران هم باشد برآورده خواهد شد.