بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

۱ دی ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۴

سومین شماره از نشریه علمی دانشجویی کشاورزی «کاسبرگ» در میانه منتشر شد

از سوی انجمن های علمی استادان دانشجویی دانشگاه ازاد اسلامی واحد میانه، نخستین شماره نشریه انجمن های علمی کشاورزی با عنوان «کاسبرگ » منتشر شد.

 
 
۱۳ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۱:۵۷

نشریه علمی دانشجویی پیام دامپزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی میانه منتشر شد

به همت دانشجویان انجمن علمی دامپزشکی و به صاحب امتیازی انجمن های علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه نخستین شماره از نشریه علمی دانشجویی با عنوان << پیام دامپزشکی>> منتشر شد.