بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

۲۱ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۵

حضور غایبان کنگره هاشمی در مدرسه عالی شهید مطهری

غایبان کنگره بزرگداشت هاشمی امروز در نخستین سالگرد فوت وی حضور یافتند.