بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

۳ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۸:۴۸

نان‌پختن نمادین یک کاندیدای انتخابات

از حواشی امروز تبلیغاتی انتخابات در یکی از شهرستان ها