بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

۱۹ دی ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۸

مدیران اجرایی و شوراهای اسلامی تعامل مثبت داشته باشند

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه تعامل مثبت و سازنده روسای ادارات و شوراهای اسلامی بخش و روستاها و انجام امور یکدیگر با همکاری و حسن نیت تمام را خواستار شد.