بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

۱۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۳

تششیع و تدفین پیکر شهید عبداللهی بعد از ۳۳ سال غربت در زادگاهش میانه

پیکر شهید سلطانعلی عبداللهی که پس از 33 سال به وطنش برگشت، بر شانه های مردم شهید پرور میانه تشییع و در مزار شهدای شهرستان میانه تدفین شد.