بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

۱۱ فروردین ۱۳۹۴ - ۰۷:۳۵

میانه شهری که جن ها در آن بسیار دیده شده است

شیخ بهایی در کتاب کشکول خود فرموده است : اهل دربند ،همچنین مردم میانه آذربایجان شرقی ،بسیار اجنه را مشاهده کرده اند.

 
 
۱۶ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۴:۱۰

شهر جن ها +تصاویر

پترا (البتراء) شهری تاریخی در کشور پادشاهی اردن است که پایتخت حکومت باستانی نَبَطی‌ها بود.نبطیان از عرب‌های شمال جزیره به شمار می‌آمده‌اند و شاید نزدیکترین دولت‌های کهن به عرب حجاز نیز بوده‌اند.