بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

۲۱ دی ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۹

دلیل ضعف عضلات کف دست چیست؟

یک فیریوتراپ در خصوص ضعف عضلات کف دست و کاهش کارایی آن توضیحاتی داد.