بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۰۶:۰۲

چمران بازهم رئیس شورای شهر تهران شد

مهدی چمران با کسب ۱۶ رأی به عنوان رئیس آخرین سال فعالیت چهارمین دوره شورای شهر تهران انتخاب شد. احمد مسجدجامعی نیز ۱۴ رأی کسب کرد. یکی از اعضای شورای هم رأی سفید در صندوق انداخت.