بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

۳ آذر ۱۳۹۳ - ۰۰:۰۵

آمادگی شهر میانه برای میزبانی رویدادهای ورزشی

مهدی نوایی : با توجه با تجهیزات و اماکانات ورزشی شهر میانه ،دور بعدی تمرینات اردوی تیم ملی کبدی در شهر میانه برگزار خواهد .