بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

۱۷ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۲۹

سرپرست جدید آموزشکده سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه معرفی و منصوب شد

سرپرست جدید آموزشکده فنی و حرفه سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه معرفی و منصوب شد.