بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

۱۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۸

خط فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر!!!/کارتون

گزارش وزارت راه و شهرسازی نشان می‌‌‌‌دهد ۳۳درصد جامعه ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند.