بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۹:۱۰

با حفظ قرآن کریم یکساله مدرک لیسانس بگیرید

گروه علمی - فرهنگی مسجد بزرگ صاحب الزمان(عج) میانه اقدام اعطای مدرک کارشناسی با حفظ کل قرآن کریم در طی یکسال می نماید.