بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

۲۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۳

بوتاکس کردن در ناحیه پیشانی می تواند به چشم آسیب وارد کند؟

اولین سپر بلای چشم در برابر ضربه ها پلک چشم است که به صورت کبودی، پارگی، ورم و در نهایت به شکل عارضه ی عفونت، خودش را نشان می دهد.