بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۴:۳۲

به دو نو عروس بی بضاعت شهر ترکمنچای جهیزیه اهدا شد

از سوی خیرین بسیجی حوزه شهدای زینبیه شهر ترکمانچای به دو نو عروس بی بضاعت شهر ترکمنچای جهیزیه اهدا شد.