بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

4 آذر 1395 - 05:32

بسیج خواهران میانه با بانوان اسوه ورزشی دیدار کردند

ورزشکاران بسیجی حوزه فاطمه الزهرا(س) میانه مورد تقدیر قرار گرفتند.