بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

۱۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۶:۳۰

روستاهای شهرستان میانه می بایست از توسعه کتابخانه ها بهره مند شوند

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار میانه خواستار گسترش فرهنگ کتاب خوانی و توسعه امکانات کتابخانه ای در روستاهای شهرستان شد.