بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

۲۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۱

بخشنامه های استانی نباید استقلال انجمن کتابخانه های میانه را تحت شعاع قرار دهد

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار ویژه میانه با اشاره به هفته کتاب و کتابخوانی، بر لزوم اجرای برنامه های مختلف در جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی در میانه توسط انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان تاکید کرده، گفت: موضوع فرهنگ، یکی از محوری ترین برنامه های فرهنگی و آموزشی می باشد که پایه و اساس آن، مطالعه است.