بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

۶ شهریور ۱۳۹۴ - ۰۵:۵۴

اقتصاد و سیاست ذیل فرهنگ است

شهردار تهران با بیان این که نمایشگاه باز باران در یک کلام مقوم فرهنگی ما است، گفت: همانطور که مقام معظم رهبری اشاره کرده‌اند اقتصاد و سیاست ذیل فرهنگ هستند.