بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

۲۰ تیر ۱۳۹۶ - ۰۷:۲۹

«آرتروز زود رس» در کمین کارمندان/مراقب نشستن و ایستادن باشید

دبیر انجمن علمی فیزیوتراپی ایران باقی ماندن در یک وضعیت کاری یکنواخت مانند نشستن را سبب «آرتروز زودرس» مفاصل دانست.