گزارش میانا
 

کارگرانی که با در بسته کارخانه فولاد مواجه شدند/

تجمع کارگران فولاد آذربایجان میانه در مقابل کارخانه

تعدادی از کارگران کارخانه فولاد آذربایجان از صبح امروز مقابل این مجتمع صنعتی تجمع کردند.