یادداشت و مقاله
 

یاداشت /

فهمِ فهم

یک چیز بواسطه ی فهمِ ما از آن و عملِ ما به آن فهممان از آن چیز است که می تواند در زندگی مان "حضور" پیدا کند.

 

حقوق ماهیانه دهقان فداکار چقدر است؟

صدای کفش‌هایش توی سالن می‌پیچد. یک جفت گیوه سفید که به خاطر بارانی که از صبح یک ریز می‌بارد خیس و کمی هم گلی شده. آهسته و مرتب قدم برمی‌دارد. وقت قدم برداشتن جوری به عصایش تکیه می‌دهد که انگار نه انگار روزگاری جوان بوده و برای رسیدن به زمین کشاورزی کل مسیر روستا را سرخوش و با پای پیاده طی می‌کرده. وارد کلاس می‌شود، روی نزدیک‌ترین صندلی می‌نشیند. صدای پچ پچ بچه‌ها توجهش را جلب می‌کند. به چهره‌های معصومشان نگاهی می‌اندازد و لبخند محوی برلبانش می‌نشیند. لبخندی پر از حسرت. حسرت روزهایی که دیگر بازنمی‌گردند...

 

یادداشت/ ناکارآمدی اقتصادی بیمه ها

چرا با وجود الزام قانونی ، بیمه شدگان تامین اجتماعی علاوه بر مراکز ملکی در سایر بیمارستان های دولتی و دانشگاهی از درمان رایگان برخوردار نمی شوند.

 

هنر عکاسی شهرستان میانه، قربانی سوء مدیریت هنری

انجمن عکس که امروز قربانی سوء مدیریت هنری گذشته بوده و گویا رغبتی به تجدید قوا و بازسازی آن نیست.

 

آمار فزاینده استفاده از شبکه های اجتماعی/ تهدید یا فرصت؟

با گسترش روز افزون ارتباطات و کم رنگ شدن معنای زمان در تبادل اطلاعات، تمایل بشر جهت دسترسی به حجم عظیمی از داده ها در بازه زمانی کوتاه ملموس تر از گذشته شده است.

 
 
 
 
 

خاطره ی یک فرشته

خانواده ای در روستای آچاچی شهر میانه 26 سال است دختری معلول که در امام زاده اسماعیل شهر میانه پیدا کرده بودند را نگهداری میکنند .